Het bestuur bewaakt de algemene belangen van de vereniging, zoals meerjarenbeleid, huisvesting en financiën.
Het is de taak van het bestuur om  mogelijkheden te scheppen, waardoor de verschillende werkgroepen in staat worden gesteld hun zeer gewaardeerde vrijwilligerswerk te doen. 
 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
Voorzitter:            Dhr.  W. van den Berg                         voorzitter@seuterhistorie.nl              tel. 078-6733987
Secretariaat:        Mevrouw W. van Velsen- Griffioen   secretaris@seuterhistorie.nl                tel. 078-6731938 
Penningmeester:  Dhr. E. Snijders                                  penningmeester@seuterhistorie.nl      tel. 078-6734032