Het bestuur bewaakt de algemene belangen van de vereniging. Te denken valt aan meerjarenbeleid, huisvesting, financiën. Het is de taak van het bestuur om het voor de verschillende werkgroepen mogelijk te maken hun zeer gewaardeerde vrijwilligerswerk te kunnen doen. Mogen wij aan u voorstellen:

Dhr.  A.J. Karbaat Boendersweg 10 06 30 11 13 26 (voorzitter/contactpersoon Europese privacy- en AVG-wetgeving)
Mevrouw M.E. van Putten-Visser Singel 21 078-6733705 (secretaris)
Dhr. E. Snijders Seringenstraat 27 penningmeester@seuterhistorie.nl (penningmeester/ledenadministratie)
Dhr. P.J. Pot Spinnerijstraat 71 078-6731411
Dhr. J. Tuk Anemoonpad 7 078-6732208
Mevr. A.D. Draak-Liefaard Zonnebloemlaan 4 078-6731890
Mevr. J.J. Achterberg Weegje 219                06-53558443

Het emailadres van het bestuur: 
secretaris@seuterhistorie.nl