Het bestuur bewaakt de algemene belangen van de vereniging. Te denken valt aan meerjarenbeleid, huisvesting, financiën. Het is de taak van het bestuur om het voor de verschillende werkgroepen mogelijk te maken hun zeer gewaardeerde vrijwilligerswerk te kunnen doen. Mogen wij aan u voorstellen:

Dhr.  G.P van 't Riet Zuid Voorstraat 34 078-6734980 (voorzitter)
Mevrouw M.E. van Putten-Visser Singel 21 078-6733705 (secretaris)
Dhr. E. Snijders Seringenstraat 27 penningmeester@seuterhistorie.nl (penningmeester/ledenadministratie)
Dhr. P.J. Pot Spinnerijstraat 71 078-6731411
Dhr. J. Tuk Anemoonpad 7 078-6732208
Dhr. J.M. Verdonk Atalanta 38 06-13121957
Mevr. J.J. Achterberg Weegje 219                06-53558443

Het emailadres van het bestuur: 
secretaris@seuterhistorie.nl