Activiteiten van de historische vereniging in het jaar 2019

 
 

Op 4 maart 2019 hield André Karbaat in de Biesband een lezing met de titel: 
"De boeren, de polders en het water; De modernisering van de Hoeksche Waard” helemaal vanuit het proefschrift dat hij daarover had geschreven. 
"Tussen 1944 en 1953 waren de boeren de baas. Je kon niet om hen heen. Ze waren werkgever, kernraadslid, rentmeesters en bestuurders van de boerenleenbank.
In 1944 waren veel polders geïnundeerd. Strijen en Numansdorp hadden daarnaast veel te lijden gehad door beschietingen.
Dus behalve de evacuatie van de bevolking was er ook nog veel verwoest. Na de oorlog moest er opgeruimd worden, het water weggepompt en de schade hersteld.
Het Rijk keerde schadevergoedingen uit.
Dit was belangrijk voor de ramp van 1953, want toen bestond er al een efficiënte manier om de uitkeringen te regelen.
De formulieren van 1944 konden ook in 1953 gebruikt worden. De kracht van het water werd in 1953 in de Hoeksche Waard onderschat vanwege de ervaringen tijdens de inundatie in 1944.
Het dagelijks leven
De landbouw bestond uit akkerbouw en vooral gemengd bedrijf, wat onafhankelijkheid voor de boeren betekende.
De Hoeksche Waard was een rijk gebied, efficiënt, met de hoogste opbrengst van het land. Vooral de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen scoorde hoog. De Ambachtsheerlijkheid had in de dertiger jaren al zijn pachters ontslagen en was zelfregulerend begonnen, en met succes.
Het transport had te maken met vernielingen, met brandstoftekorten, met tekorten aan reservedelen.
Verder waren de waterwegen nog niet optimaal vanwege gezonken schepen. De wegen waren in slechte toestand.
De woningen in de Hoeksche Waard waren van de slechtste kwaliteit, tenminste buiten de boerderijen.
Het waren vooral de landarbeiderswoningen die slecht waren. Er waren 40% eenkamerwoningen en 30% tweekamerwoningen.
Het ministerie van landbouw ontwierp een nieuw soort arbeiderswoning, maar nog steeds met een huiskamer van 3½ bij 3½.
Na de oorlog moest er opgeruimd worden, was er dus een schaderegeling en werd er gewerkt aan dijkherstel.
Bouwmateriaal was er nauwelijks. Vanaf 1947 kwam er wat bouwmateriaal naar ons land doordat er een ruilhandel met België werd opgericht: stenen tegen varkens.
Het Waterschap Hoeksche Waard huurde de jonge Rien Allewijn in die in 1946 van de MTS was gekomen.
Hij werd belast met het dijkherstel. Dat deed hij consciëntieus en in 1952 dacht het waterschap dat alle zwakke plekken gerepareerd waren.
Hier was dat beter gegaan dan in Zeeland, waar kleine waterschappen te maken hadden met slechte dijken.
Hier in de Hoeksche Waard waren geen slechte dijken meer. 
De bevolking van de Hoeksche Waard werkte voor 45,0% in de landbouw, gedeeltelijk als boerenknecht, maar vooral veel seizoenarbeid, wat betekende werkloosheid in de wintermaanden.
Arbeiders hadden het slecht: geen huis, slecht betaald werk.
Ze trokken massaal weg, vooral naar de grote stad, bijvoorbeeld Rotterdam dat prioriteit had gegeven aan huizenbouw en werk te bieden had. 

Sterftecijfers in de Hoeksche Waard: 
1952 318, 
1953 499, 
1954 285. 

In 1953 waren er meer doden dan logischerwijze. Dat komt omdat door de stress en door wat ze mee hadden gemaakt er meer mensen overleden.”
De spreker vertelde ook hoe het verder ging met de heropbouw, de woningbouw, de schuldvraag en de leefbaarheid op het eiland. 
Belangrijk punt na deze periode was het opheffen van de polderbesturen, maar ook de komst van de tunnels, waardoor er van isolatie geen sprake meer was. Het was een leerzame lezing.

 
Iedere maand hield de expo-groep een open dag waarop een onderwerp centraal stond.
De onderwerpen die aan de orde kwamen waren: 
 
 
Januari: 's-Gravendeel en de winter
Februari: 's-Gravendeel en de watersnood en              wederopbouw
Maart: 's-Gravendeel en de Schenkeldijk
April: 's-Gravendeel en de Renooishoek
Mei: 's-Gravendeel en de muziekkorpsen
Juni: 's-Gravendeel en de sportverenigingen
Juli: 's-Gravendeel en de Nest
Augustus: 's-Gravendeel en het Waterleidingbedrijf
September: 's-Gravendeel en vervoer
Oktober: ‘s-Gravendeel en de Beneden Havendijk
November: ’s-Gravendeel en de zorg
December: ‘s-Gravendeel en de Noord-Voorstraat.    
           

                                                                                                
                                                                                                Muziekvereniging Na Lang Streven uit 's-Gravendeel
 
 

Tijdens Koningsdag werd een foto-expositie gehouden in het Dienstencentrum over het 25-jarig bestaan van de
Historische Vereniging.
De genealogie toonde een uitgebreide genealogie van de familie Huisman.

De najaarsvergaderingen vonden plaats op 22 november in Ons Centrum en daar werd een film over de vroegere vlasserijen vertoond en na de pauze een presentatie van nooit eerder vertoonde foto’s. 

De historische Vereniging hielp ook de scholen bij hun oorlogsgeschiedenislessen.
Zo werd uitleg aan de schoolkinderen gegeven bij het Indië –monument 
In juni werd medewerking verleend aan het project van de Bouwsteen over het oorlogsdagboek van Corrie Baars.

In juni vond het Holder-festijn plaats aan de Schaweg tijdens de open dag van de Stichting Behoud Historisch Materieel Mookhoek. De werkgroep Genealogie toonde in de grote schuur van de familie Boer de genealogie van de familie Huisman.
De presentatie van het stamboomonderzoek werd 'aangekleed' met enkele unieke oude foto's.