JAARVERSLAG 2014 HISTORISCHE VERENIGING ’s-GRAVENDEEL 

Het jaar 2014 stond onder meer in het teken van het 20-jarig bestaan van de vereniging. De redactie van ’s-Gravendeel door de Eeuwen heen wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en bracht in november een fotoboekje uit met als thema ‘De Jaren 60’.

Nieuwjaarsreceptie
Op donderdag 9 januari werd de nieuwjaarsreceptie gehouden voor alle vrijwilligers van onze vereniging. Deze werd nu voor de achtste maal gehouden.  

Jaarvergadering 6 maart 2014.
Op donderdag 6 maart 2014 werd in "De Biesband” onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Aftredend en herkiesbaar: R. de Grauw-Schouwenburg en M. van Putten-Visser.Mw. van Putten geeft aan dat zij nog 1 jaar extra wil aanblijven.Na de vaste agendapunten kreeg de heer Leonard van Kessel het woord. Hij wist veel te vertellen over genealogie en paleografie. Het was een interessante en leerzame avond die door ca. 65 leden werd bijgewoond.

Expositie Koninginnedag 2014 in het dienstencentrum van "Immanuel".
Als vanouds werd de expositie door velen bezocht. Onderwerpen op deze expositie waren ondermeer: 60 jaar wielerrondes/Hoeksche Renners, mode, genealogie familie Kranendonk.

Reisje 12 april naar Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en Zierikzee.
Om 08.45 uur vertrokken we met de bus, via Maasdam,  richting Ouwerkerk. Daar aangekomen kregen we een kopje koffie met een bolus. We kregen een film te zien over de watersnood en er werd een verhaal verteld door een vrijwilligster die zelf de ramp aan de lijve ondervond. Hierna kregen we tijd om het museum te bekijken en na een rondleiding door Zierikzee togen we naar Middelharnis voor een prima diner. Jorinde van de Berg heeft van dit reisje een mooi verslag gemaakt.

Fietsexcursie naar Puttershoek zaterdag 23 augustus 2014
We bezochten de Oude Bakkersschuur van Jan de Koning. Hij vertelde eerst iets over de geschiedenis waarna we aan het werk werden gezet door het bakken van eierkoeken.Daarna een bezoek aan de kassen van de familie Van der Wildt en afsluitend een drankje in de theetuin ‘De Koffiemolen’ aan de Molendijk te Puttershoek.

Najaarsvergadering 20 november 2014
De najaarsbijeenkomst werd dit keer wederom gehouden in "Ons Centrum" in verband met de te verwachten belangstelling van de leden.Er werd zowel ’s middags als ’s avonds door mw. Will van Velsen het een en ander verteld over WOI en een presentatie, gemaakt door de heer Joop Tuk, met als titel Oeververbindingen

En verder……
- Mogen we terugzien op een goed verenigingsjaar met een prima huisvesting in de bibliotheek met veel vrijwilligers die actief zijn op allerlei gebieden zoals genealogie, foto en databestanden bijwerken etc.
- Hebben we een voorzitter met een filosofische inslag (zie zijn voorwoorden), een penningmeester met een gave aan het eind van het jaar met een batig saldo te eindigen, terwijl we al jaren tekorten zien aankomen, een archivaris die heel goed kan opruimen door zaken te digitaliseren, bestuursleden die met het oliekannetje rondlopen zodat boekjes op tijd en bijna gratis worden verspreid, de rondvraag nooit saai is en wandel- en fietstochten een puik uitje zijn, de koekjes nooit oud worden en de geschiedenis bewaard blijft in de vorm van mooie powerpoint presentaties….
- Kortom een club me heel veel vrijwilligers die allemaal hun steentje bijdragen en die eigenlijk allemaal erelid zouden moeten worden maar dat gaat dan weer niet want dan gaat de penningmeester rode cijfers schrijven..
Bedraagt ons ledental per 31 december 2014: 638