JAARVERSLAG 2012

 

         
 

Het jaar 2012 was een jaar waarbij de huisvesting eindelijk niet meer de aandacht van het bestuur zou vragen omdat we begin van het jaar t.w. februari 2012 verhuisd zijn naar de bibliotheek, dit tot ieders tevredenheid. We huren daar een deel van het pand in eerste instantie voor een periode van 5 jaar.

Verder is op de ledenvergadering het nieuwe huishoudelijk reglement vastgesteld.

 

Nieuwjaarsreceptie

Op donderdag 5 januari werd de nieuwjaarsreceptie gehouden voor alle vrijwilligers van onze vereniging. Deze werd nu voor de zesde maal gehouden. 
         

Jaarvergadering 7 maart 2012

Op donderdag 7 maart 2012 werd in "Ons Centrum" onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

Aftredend en herkiesbaar: A. Draak-Liefaard en P.J. Pot.

Na de vaste agendapunten hadden wij mw. Conny Biesheuvel uit Heinenoord uitgenodigd om ons iets te vertellen over voor- en achternamen.

              

Expositie Koninginnedag 2012 in het dienstencentrum van "Immanuel".

Als vanouds werd de expositie door velen bezocht. Onderwerpen op deze expositie waren ondermeer: Zestig jaar ouderenbond ANBO, 110 jaar ’s-Gravendeelse IJsclub, schippers en geslachtsregisters van schipperfamilies. Ook enige diagrammen van het geslacht Barendregt/Barendrecht werden getoond.

              

Reisje Tilburg zaterdag 21 april 2012

Wat vroeger in het jaar dan gebruikelijk vertrokken we naar Brabant. Allereerst gingen we naar Berkel Enschot om bij het complex van de Koningshoeven na het drinken van een kop koffie met een door de monniken eigen gebakken appeltaartje, een rondleiding te krijgen door de bierbrouwerij. Na de lunch

vertrokken we naar het Textielmuseum.

  

Fietstocht zaterdag 8 september 2012

De fietstocht werd dit jaar georganiseerd door Ria de Grauw.

Bestemming was Zwijndrecht. We kregen een gastvrije ontvangst in het museum van Corrie van den Berg-Kool. Helaas was mevrouw Kool op 25 juli overleden maar haar kinderen zorgden ervoor dat het bezoek toch door kon gaan. Het werd een interessante middag waarbij wij nog een heuse Pipo wagen te zien kregen. Het weer was prima en het bezoek zeer gedenkwaardig.

 

Najaarsvergadering 15 november 2012

De najaarsbijeenkomst werd dit keer weer gehouden in "Ons Centrum" in verband met de te verwachten belangstelling van de leden.

Er werd zowel ’s middags als ’s avonds een film vertoond over Boeren uit vroeger tijden en Hooien en een presentatie over de Middenstand in vroeger tijd

 

En verder……

Bedraagt ons ledental per 31 december 2012: 642.