Jaarverslag van de Historische Vereniging ’s-Gravendeel 2015

Het jaar 2015 stond voor (het bestuur van) de HVG in het teken van het zoeken naar een nieuwe locatie. Waren er aanvankelijk intensieve contacten  met HW-Wonen over een ruimte in het dienstencentrum aan Het Weegje,  gaandeweg  bleek dat de ruimte die daar uiteindelijk geboden werd  veel te klein zou zijn voor onze vereniging. Het bestuur is nu met diverse partijen in contact om een beter geschikte ruimte te kunnen huren.
In 2015 mochten we weer diverse nieuwe actieve vrijwilligers verwelkomen.
Zoals gebruikelijk was de eerste activiteit van het jaar de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers, waarop door de voorzitter weer terug- én vooruitgekeken werd.
Op de voorjaarsvergadering in maart waren ongeveer 35 leden aanwezig. André Karbaat en Arie Mol werden als respectievelijk penningmeester en secretaris voorgesteld aan de vergadering. Mieke van Putten trad na jaren van trouwe dienst af als secretaris.  De heer Nobel uit Oud-Beijerland gaf een interessante lezing over het ontstaan van het oostelijk gedeelte van de Hoeksche Waard.
Op Koningsdag en 5 mei was er een foto-expositie over de oorlogsjaren, over muziekvereniging Juliana en over de zangverenigingen. Ook na de herdenking op 4 mei konden de foto’s bekeken worden.
Het jaarlijkse reisje voerde dit jaar naar Schokland en Elburg. Het was een zeer interessante excursie, waarvoor zich het maximaal mogelijke aantal mensen opgegeven had. 
29 Augustus vond de fiets-excursie naar de Johannes Postschool in Rijsoord plaats. Er waren veel interessante wetenwaardigheden over de Meidagen. Daarnaast waren er ook interessante andere onderwerpen en zaken te beleven,  zoals een ruimtereis in een tijdcapsule. Ook deze excursie kon als zeer geslaagd bestempeld worden.
26 november werd de najaarsvergadering gehouden. Tijdens twee druk bezochte bijeenkomsten, waarbij in totaal ongeveer 130 leden aanwezig waren,  werd er een film vertoond over oud-Dordrecht en werden de aanwezigen aan de hand van mooie oude foto’s en kaarten meegenomen door de straten van oud-’s-Gravendeel. De reacties van de aanwezigen waren zeer positief.
Gedurende het jaar zijn er op de eerste zaterdagen  van de maand foto’s over wisselende onderwerpen geëxposeerd op het Tv-scherm in de bibliotheek. Over het algemeen zijn deze exposities goed bezocht en gaven de foto’s aanleiding tot geanimeerde gesprekken, en vaak ook tot verder onderzoek.
Naast de hiervoor genoemde activiteiten, mogen de werkzaamheden in de werkgroepen niet onvermeld blijven. Ook in 2015 waren de werkgroepen weer actief, wat een belangrijke bijdrage is geweest voor de vereniging en voor het bewaard blijven van de historie van ’s-Gravendeel.
Kortom: 2015 is een goed jaar geweest voor onze historische vereniging. We zien uit naar wat 2016 ons brengen zal. Als iedereen zijn of haar steentje weer kan en wil bijdragen, mogen we een mooi jaar verwachten.