Jaarverslag HVG 2017 

Het jaar werd geopend met een nieuwjaarsreceptie. De opkomst viel wat tegen.

In Maart hadden we een drukbezochte ledenvergadering, waar Henk Scheele vertelde over de Hoeksche Chips.

Het nieuwe gebouw is ons eigendom geworden, er is door verschillende vrijwilligers hard gewerkt, zodat in November het totaal opgeknapte gebouw door burgemeester Borgdorff officieel geopend kon worden. De daaropvolgende open dag werd druk bezocht.

Op Koningsdag werd er weer een expositie georganiseerd door de Expogroep, de werkgroep genalogie heeft de stamboom van familie Van der Giessen geëxposeerd.

Het reisje ging wegens gebrek aan belangstelling niet door.

In oktober werd de HVG-stand op de "Dag van de ouderen” door vrijwilligers bemensd.

De fietstocht op 26 augustus was weer een succes: een gezellige middag.

In november was er de jaarlijkse najaarsbijeenkomst. Ook deze was minder goed bezocht dan de andere jaren. Willeke Molema-Smitshoek en Ria Schouwenburg presenteerden hun boek. Voor de pauze werd er een film over de RTM vertoond.