Het jaar 2011 was een jaar waarbij de huisvesting wederom als belangrijkste onderwerp op de agenda stond. Eind 2010 kregen wij van HW Wonen bericht dat wij voorlopig konden blijven zitten op nr. 53, echter wel op die voorwaarde dat dit slechts een tijdelijke oplossing kon zijn en dus werd er gekeken naar tal van andere mogelijkheden zoals een ruimte in de Boezemhof (te klein), een ruimte bij SISKW, de molen (te duur), particuliere panden etc. Echter in de tweede helft van het jaar kwam er zicht op een mogelijke ruimte in de bibliotheek. Gezien de bezuinigingen van overheidswege was er plaats voor inwoning en dit leek ons een goed plan gezien de locatie, ruimte en synergie.

 

Ook een onderwerp van belang was de invoering van de automatische incasso.

Onze penningmeester heeft heel wat te verduren gekregen maar toch kan men uiteindelijk spreken van een zeer succesvolle operatie. Tot zelfs uit het verre buitenland kwamen de commentaren maar het sturen van acceptgiro´s was geen optie meer gezien de relatief hoge kosten die hieraan verbonden zijn.

 

Als hoogtepunt van de ondernomen activiteiten kan ondermeer de expositie op Koninginnedag worden beschouwd die dit jaar voor het eerst op een andere locatie plaatsvond namelijk in het dienstencentrum van "Immanuel".

Ook de gehouden najaarsvergadering was wederom heel goed bezocht.

 

Nieuwjaarsreceptie

Op donderdag 6 januari werd de nieuwjaarsreceptie gehouden voor alle vrijwilligers van onze vereniging. Deze werd nu voor de vijfde maal gehouden en werd als zeer geslaagd ervaren.

 

Jaarvergadering 17 maart 2011

Op donderdag 17 maart 2011 werd in "Ons Centrum" onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

Aftredend en herkiesbaar: de heren G.P. van ’t Riet en P.J. Tuk.

Na de vaste agendapunten hadden wij als gast mw. Ineke Hulsman uit Barendrecht uitgenodigd. Samen met haar echtgenoot Henk vertelde en liet zij alle wetenswaardigheden over de Naald zien.

 

Expositie Koninginnedag 2011 in het dienstencentrum van "Immanuel".

Als vanouds werd de expositie door velen bezocht. Gezien de nieuwe locatie waar de tentoonstelling plaatsvond een geweldige opsteker voor de Expo commissie en de werkgroep genealogie en zeker voor herhaling vatbaar.

Onderwerpen op deze expositie waren ondermeer:

Voetbal vereniging ’s-Gravendeel, Carambei, Boven- en Beneden Havendijk.

 

Reisje Haarlem zaterdag 28 mei 2011

Op zo’n beetje de koudste dag van de lente reisden leden van de Historische Vereniging af naar Haarlem. Het werd een gedenkwaardige dag waarbij we incompleet moesten vertrekken omdat een lid van onze vereniging meende dat het reisje om 09.00 vertrok. Echter het is al jaar en dag gebruikelijk om rond acht uur te vertrekken en aldus geschiedde.

Na een kopje koffie met appelgebak kregen we een rondleiding door de oude binnenstad van Haarlem. Daarna kon er worden geluncht en ’s middags werd er gevaren. Na een heerlijk diner vertrokken we weer huiswaarts.

Mw. Mieke van Dam maakt een verslag wat gepubliceerd werd in ons tijdschrift ’s-Gravendeel door de eeuwen heen.

 

Fietstocht zaterdag 17 september 2011

De fietstocht werd dit jaar georganiseerd door Anneke Mol en Ria de Grauw.

Uiteindelijke bestemming was Strijen. Via Strijensas voeren we met de fluisterboot naar Strijen alwaar we onder leiding van een gids wat te horen kregen over de Grote- of St. Lambertuskerk. Ook de organist was aanwezig en speelde een aantal liederen op het prachtige Van Oeckelen orgel.

In Salvatori konden we iets te drinken krijgen en ondanks de sombere weersvoorspellingen, hadden we het toch nog redelijk droog weten te houden.

 

Najaarsvergadering 17 november 2011

De najaarsbijeenkomst werd dit keer weer gehouden in "Ons Centrum" in verband met de te verwachten belangstelling van de leden.

Er werd zowel ’s middags als ’s avonds een film vertoond over de biezencultuur in Puttershoek.

Verder werd er een powerpoint presentatie vertoond met als onderwerp:

"Winters van weleer"

 

En verder……

* is het eindrapport van de interimwerkgroep archief uitgekomen met als belangrijkste conclusie dat er nu een permanente werkgroep archief zal worden samengesteld met als nieuwe archivaris de heer Peter Pot.

Het rapport is te lezen op onze website.

* Is er een vrijwilligersavond gehouden op 8 december 2011.

* Is de website regelmatig geupdate.

* Bedraagt ons ledenaantal per 31 december 2011: 643