Jaarverslag van de HVG over 2016.

Het jaar werd begonnen met de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari. Een veertigtal vrijwilligers was aanwezig om elkaar een goed 2016 te wensen.

Op de voorjaarsvergadering werden Peter Pot en Addy Draak-Liefaard herkozen als bestuursleden.

Na de pauze gaf een drietal molenaars een erg interessante presentatie over molens in ’s-Gravendeel en de molen waarop zij momenteel molenaar zijn.

Voor het bestuur heeft heel 2016 voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de aanstaande verhuizing. Veel opties voor een andere locatie zijn besproken, diverse locaties zijn bezichtigd en met verschillende verhuurders zijn gesprekken en  soms ook onderhandelingen gevoerd.

Naar het einde van het jaar toe is er gelukkig zekerheid gekomen over een nieuwe, vaste stek voor de vereniging: het gebouw van het voormalig Oranjemuseum aan het Nestpad. Eind 2016 was het stadium van het opmaken van alle contracten en overeenkomsten aangebroken.

In verband met de verbouwing van het Dienstencentrum aan het Weegje is er op Koningsdag geen expositie gehouden. Wel is er op 4 mei medewerking verleend aan de herdenking door middel van een expositie in Nonna.

Op 27 augustus is de fietstocht gehouden; een jaarlijks terugkerend succesnummer. Vijftien leden brachten een bezoek aan D’ouwe School in Barendrecht.

Tijdens de Najaarsbijeenkomst is door de burgemeester de Renovatieprijs uitgereikt aan Ardi en Brigith van der Hoek, als blijk van waardering voor het mooie renoveren van hun pand aan de Langestraat. Er werd aandacht besteed aan ’s-Gravendeelse benamingen voor plaatsen in het dorp, Piet van ’t Riet hield een presentatie over activiteiten in en rond de ’s-Gravendeelse haven en er werden filmfragmenten uit de jaren 70 vertoond.