JAARVERSLAG 2013


Het jaar 2013 stond onder meer in het teken van de Watersnoodramp die 60 jaar geleden had plaatsgevonden. Er werd een fotoboekje "Golven van Herinnering” uitgegeven, men kon een DVD kopen en ook was er een expositie gewijd aan dit onderwerp. Verder heeft er een herdenkingsbijeenkomst plaatsgevonden met een kranslegging.

Nieuwjaarsreceptie
Op donderdag 3 januari werd de nieuwjaarsreceptie gehouden voor alle vrijwilligers van onze vereniging. Deze werd nu voor de zevende maal gehouden. 

Jaarvergadering 7 maart 2013.
Op donderdag 7 maart 2013 werd in "Ons Centrum" onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Aftredend en herkiesbaar: J. Tuk.Na de vaste agendapunten was er een optreden van de "Poldermodellen”. Er waren ongeveer 70 mensen aanwezig die genoten van het optreden met liedjes en sketches.Expositie Koninginnedag 2013 in het dienstencentrum van "Immanuel".Als vanouds werd de expositie door velen bezocht. Onderwerpen op deze expositie waren ondermeer: een kwartierstaat van de familie Moret, foto’s van transportbedrijf Moret, tekeningen van Dirk Stooker. 

Reisje Utrecht 11 mei 2013
Iets later dan de bedoeling was vertrokken we richting Utrecht. De buschauffeur had zich namelijk verslapen. In Utrecht kregen we een rondleiding. Helaas was het weer ons niet goed gezind. Na in Utrecht te hebben geluncht of de Domtoren te hebben beklommen gingen we varen over de Vecht van Maarssen naar Breukelen. In de loop van de middag brak de zon nog door en met als afsluiting een heerlijke maaltijd in restaurant Belvedère konden we terugkijken op een mooie dag.

Fietsexcursie Zwijndrecht 29 september 2013
Doel van de fietstocht was de Oudheidskamer "De Vergulde Swaen”. De voorzitter van Zwijndrechtse Historische Vereniging Jan van Dalen hield een betoog over de overeenkomsten tussen ’s-Gravendeel en Zwijndrecht waarna de expositie "200 jaar koninkrijk” kon worden bezichtigd.

Najaarsvergadering 7 november 2013
De najaarsbijeenkomst werd dit keer wederom gehouden in "Ons Centrum" in verband met de te verwachten belangstelling van de leden.Er werd zowel ’s middags als ’s avonds een film vertoond over een vooroorlogs Oranjefeest en een presentatie, gemaakt door de heer Piet van ’t Riet, met als titel Vroeger en Nu

En verder……
Mogen we terugzien op een goed verenigingsjaar met een prima huisvesting in de bibliotheek met veel vrijwilligers die actief zijn op allerlei gebieden zoals genealogie, foto en databestanden bijwerken etc.Is er op de ledenvergadering voorgesteld om de vacature die is ontstaan naar het vertrek van de heer Arie Visser in te laten vullen door de heer Ben Megens