2021 een jaar nog met corona.


Onze zaterdagopeningen worden nog niet hervat vanwege de corona
 

April 
De Voetbalvereniging 's-Gravendeel vierde zijn honderdjarig bestaan in april met een jubileumboek, dat voor het symbolische bedrag van € 19,21 te koop was.
Deze jubileumuitgave geeft een bijzondere inkijk in 100 jaar vv ’s-Gravendeel. Het boek bevat twintig hoofdstukken met indringende verhalen, opgehaald met (oud)-leden. Over de verhuizing naar de Trekdam (1970) en de Watersnoodramp (1953) bijvoorbeeld.
Maar ook over de historische wedstrijd tegen Feyenoord (1993), het definitieve afscheid van het zondagsvoetbal (1995) en de impact van de coronacrisis (2020).
Ook bevat het boek schitterend fotomateriaal die de geschiedenis van de club in beeld brengt.

                                      
 Het boek is geschreven door Lennert van Driel met hulp van Joop Schouwenburg en Harrie Willemstijn.
 

 
Mei 
In mei werd aandacht geschonken aan de dagboekschriften van de toen veertienjarige Corrie Baars, die precies neerschreef wat haar familie overkwam in het laatste oorlogsjaar.
 
      
 
 
 
         
      
 

  
 

 

 
September
Op zaterdag 11 september was het monumentendag. Tussen 13.30 uur en 16.30 uur werd de hervormde kerk – een gemeentelijk monument - opengesteld voor het publiek. 
De Historische Vereniging heeft in de kerk een foto-expositie opgesteld met afbeeldingen van personen uit de archieven van verschillende sportverenigingen en zangkoren. 
 
 

 
November
 
Op de eerste zaterdag van november is de historische vereniging weer gestart met een openstelling in het eigen gebouw aan het Nestpad. De strenge coronavoorschriften waren ten einde.
De foto’s die in een doorlopende voorstelling waren te zien gingen over oud-'s-Gravendeel.
 


 
        
 
 De Canon
 
 
In november is het boek "De Canon van de Hoeksche Waard” gepresenteerd, een boek met 50 hoofdstukken over de Hoeksche Waard, waar ook enkele
’s-Gravendelers aan hebben meegeschreven.
 
 

 
 
 
 
 
Eveneens in november verscheen het zevende boek van Arie Peters dat gewijd was aan de grote kraaienfamilie die in 's-Gravendeel zijn territorium had en heeft.
Het kreeg de naam "Retour Walhalla.”