Activiteiten Historische Vereniging 's-Gravendeel 2023

 
 
 
 

Op woensdag 1 februari hield onze vereniging een foto/filmavond over de watersnoodramp van 1953.
Deze werd gehouden in Ons Centrum, Kerkstraat 25a.
Het was op de dag af zeventig jaar geleden gebeurd, een moment dat bij de oudere mensen van ‘s-Gravendeel nog steeds op het netvlies gegrift staat.

 
Het stormde enorm en het water stond hoger dan ooit in de rivieren. Zouden de dijken sterk genoeg zijn? Brandweermannen gingen op weg om de bevolking van de polder De Nest en Mijlpolder te wekken.
Zij konden beter naar veiliger plaatsen gaan. Velen deden dat en zochten onder meer onderdak bij familie aan de Molendijk, want veiliger dan die dijk bestond niet.
 
Heel vroeg in de ochtend van 1 februari 1953 kwam het water over de kade van de polder Groot Koninkrijk.
Door de storm werd het water hoog opgezweept richting Gorsdijk. Daar kwam het water met zo’n kracht tegen de dijk aan dat die doorbrak. Daardoor liep de Mijlpolder vol water. Vier mensen in die polder verdronken. 
Het water kwam tot aan de Molendijk en sloeg er tegenaan, steeds weer. Een ramp, want de Molendijk brak en het water stroomde met grote kracht de polder Nieuw Bonaventura in.
Bewoners van woningen aan de Molendijk waren opeens niet meer veilig. Woningen stortten in.
Velen verdronken.
Ons dorp werd in verdriet gedompeld.
Door een lid van onze vereniging zijn rond de datum van 1 februari watersnoodwandelingen en een -fietstocht gemaakt met schoolkinderen.
 
 

 

Op 30 maart hield onze vereniging een ledenvergadering, met als onderwerp:
 
"Burgeroorlog in de Hoeksche Waard van 1572”.
 
De inleider was Arjan Nobel.

Hij vergeleek de roerige tijden van de Tachtigjarige oorlog met de oorlog die gewoed heeft in Bosnië.
Die oorlog is nu dertig jaar geleden en nog steeds herinneren vele ruïnes op het platteland aan die tijd.
Zo moet het ook in ons land zijn geweest aan het eind van de 16e eeuw. 
Als voorbeeld toonde de spreker een tekening die Rembrandt in de 17e eeuw maakte van de Sloterkerk, waarop te zien was dat het voorste gedeelte van de kerk opnieuw in gebruik was genomen, maar het achterste gedeelte nog steeds een ruïne was.
Ruïnes bleven lang zichtbaar in het landschap.
De spreker vertelde over de vlucht van de Spanjaarden vanuit Den Briel tot in Oud-Beijerland en van de achtervolgende geuzen die pastors gevangen namen en hen later in Den Briel ophingen
(de martelaren van Gorinchem).
Er werden door de stad Dordrecht wachtdiensten geplaatst in de Hoeksche Waard.
De soldaten moesten ingekwartierd worden, hoewel dorpsbesturen de inkwartieringen konden afkopen, zodat een volgend dorp de pineut werd.
 
 Iedere eerste zaterdag van de maand houdt de vereniging open huis en wordt er een videovoorstelling verzorgd.
Dit jaar ging het over de volgende onderwerpen.

 Op 4 februari de watersnoodramp van 1953
 Op 4 maart de Noord en Zuid-Voorstraat
 Op 1 april over de Renooishoek
 Op 6 mei 's-Gravendeel en de vlasserij
 Op 2 september de brandweer
 Op 7 oktober van alles wat (foto presentatie)
 Op 4 november het verleden en het heden
 Op 2 december uit grootmoeders tijd
 
 Op Koningsdag heeft de actiegroep tentoonstellingen een expositie in het dienstencentrum, Weegje, gegeven.
De onderwerpen waren: onze jongens in Franse dienst en Winkeliers langs de Kreek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Franse tijd met de 25 ’s-Gravendeelse jongemannen die als militair naar Rusland trokken, waarvan er slechts zes de tocht overleefden.
 

 Genealogieën van winkeliers rondom de Kreek:
 Bakkerij van der Giessen,  Wagenmaker van Warendorp, Schoenzaak J. Verkerk,  Slagerij A. Stam, 
 J. Verschoor en A. Benders
 
 


Voor groepen schoolkinderen is er, enige tijd voor de dodenherdenking, weer een toelichting op de oude begraafplaats gegeven door een van onze vrijwilligers, over de oorlogsgraven. 
 
 


De najaarsbijeenkomst 

Op donderdag 17 november hield de vereniging haar najaarsbijeenkomsten, één in de middag, die begon om half drie en één in de avond, die begon om half acht. 
Vooral de middagbijeenkomst werd druk bezocht. 
Op beide bijeenkomsten werd hetzelfde programma vertoond. 
Er werden enkele korte films vertoond, die in het verleden door Roel van der Perk waren gemaakt.
Film van ons dorp met beelden van een optocht met praalwagens uit 1962 
Film over de voetbalvereniging o.a. voetbalkampen in Hoek van Holland 1961 – 1965  
Joop Schouwenburg kon nagenoeg alle namen van de voetballers nog noemen. 
Een Sinterklaasfilm uit 1947 toonde ons dat het kinderfeest ook in die tijd al een mooi feest was. 
We zagen ook nog een korte film uit 2015 van ‘Man bijt hond’ deze ging over Dick de Koning en zijn oude
T-Ford. 

 
   
 
Na de pauze vertoonde Wim van den Berg een dia reportage over de Bouquetkreek, die ook wel Bancket Creecke genoemd werd, maar bij ons gewoon bekend staat als ‘de Kreek’. 

Wim verdeelde dat stuk water in vier gedeelten: de Haven, de Voorkreek, de Middelkreek en de Achterkreek.
Van elk deel bleek veel te vertellen te zijn.