Activiteiten Historische Vereniging 's-Gravendeel 2024
 
 

 
Activiteiten:
Iedere eerste zaterdag van de maand is er een presentatie gehouden over een deel van het dorp.

Op 6 januari een presentatie over de Kreek en de Kreekkanten
Op 3 februari een presentatie over: hoe het was en is.
Op 2 maart ging de presentatie over de haven en het havengebied en de veranderingen die er in de loop der jaren plaats vonden in dat gebied.
Op 2 april ging de presentatie over de viering van het vierhonderdjarig bestaan van ons dorp in 1993.
 

Ledenvergadering:
Op 21 maart 2024 hield onze vereniging haar ledenvergadering, waarin de penningmeester zijn financieel jaarverslag deed en er een bestuurswisseling plaatsvond.
Voorzitter Piet van 't Riet was aftredend en werd hartelijk bedankt voor al zijn werk door zijn opvolger
Wim van den Berg. 
Secretaris Mieke van Putten-Visser was eveneens aftredend en nam nu afscheid na een loopbaan van ruim twintig jaar secretariaat. Haar (tijdelijke) opvolgster is Will van Velsen
De nieuwe voorzitter gaf een inkijkje in de activiteiten voor dit jaar.
Allereerst Koningsdag met een diavoorstelling van de viering het vierhonderdjarig bestaan van 's-Gravendeel,
daarnaast een genealogie van de familie Aardoom en tenslotte een reportage van de 's-Gravendeelse mannen
die dienst hebben genomen in de VOC.

Vanwege het dertigjarig bestaan van onze vereniging, was de musicalgroep "De Hoeksche Duiven" uitgenodigd en zij speelden de musical "Met de Franse slag". Het was de eerste try-out voor de groep.
De liederen die gezongen werden waren alle op melodieën van Franse chansons gemaakt. 
Onze leden hebben een genoeglijke avond gehad.