Werkgroep genealogie

In het archief is een schat aan gegevens over uw ’s-Gravendeelse voorouders te vinden. Denk daarbij aan kopieën van geboorte-, huwelijks- en overlijdens aktes vanaf 1812, afkomstig uit het ’s-Gravendeelse gemeentehuis. In deze aktes is vaak nog meer informatie te vinden over o.a. naaste familie en/of bekenden van uw voorouders. De aktes zijn dus een uitstekende basis om uw zoektocht naar familie (met aanverwanten) te beginnen. Het gebruik van een computer is wel handig, maar nog niet direct noodzakelijk. U kunt beginnen met een groot stuk blanco papier en noteer daarop de gevonden familieleden. Vroeger werd wel gebruik gemaakt van een restant van een rol behang. In het archief zijn voorbeelden te vinden van de op die manier samengestelde stambomen.