Stamreeks van Cornelis Naaktgeboren

I. Michiel Lenaertsz, geb. omstr. 1580, † na 1632, tr. vóór 1606 Willemke Jansdr, geb. omstr. 1582. 

II. Cornelis Michiels Naecktgeboren, ged. Barendrecht 18 mei 1608, † omstr. 1660, tr. (ondertr. Barendrecht 5 juni) 1633 Lijntien Inges, geb. IJsselmonde,Rotterdam omstr. 1610, † na 24 okt. 1674, dr. van Ingen Hendricksz en Bastiaantje Bastiaansdr. 

III. Bastijaen Cornelisse Naecktgeboren, ged. Dubbeldam 1 jan. 1650, tr. Pieternelletje Cornelisdr, geb. ’s-Gravendeel omstr. 1650, † na 1703. 

IV. Melis Bastiaans Naecktgeboren, ged. Dubbeldam 31 jan. 1683, schepen, kerkmeester, † ’s-Gravendeel, begr. ’s-Gravendeel 2 juni 1741, tr. ’s-Gravendeel omstr. 1710 Bastiaantje Abrahamme Leenheer, geb. ’s-Gravendeel omstr. 1685, † ald., begr. ’s-Gravendeel 6 dec. 1765, dr. van Abraham Ariensz en Lijntje Jansdr Aertoom. 

V. Bastiaan Melisz Naaktgeboren, geb. ’s-Gravendeel omstr. 1712, schepen, kerkmeester, † ’s-Gravendeel omstr. 13 nov. 1794, tr. Lijntje Bastiaansdr Smaal, geb. ’s-Gravendeel omstr. 1715, † ald., begr. ’s-Gravendeel 24 mei 1712, dr. van Bastiaan Hendriksz Smael en Lijntje Pietersdr Meydam. 

VI. Bastiaan Bastiaansz Naaktgeboren, geb. omstr. 1742, † ’s-Gravendeel 28 april 1811, tr. 1e (ondertr. ’s-Gravendeel 4 april) 1766 Ariaantje Abrahamsdr Verhagen, geb. omstr. 1742, † ’s-Gravendeel omstr. 17 aug. 1784, dr. van Abraham Bastiaansz en Seijgje Melisdr Aardoom; tr. 2e (ondertr. ’s-Gravendeel 29 jan.) 1789 Jannigje van der Willigen, geb. ’s-Gravendeel omstr. 1761, † Puttershoek 5 juli 1845, dr. van Abraham en Willemijntje den Engelsen en wed. van Abraham Bastiaansz Verhagen. 
Uit het eerste huwelijk:

VII. Abraham Bastiaansz Naaktgeboren, geb. ’s-Gravendeel 25 jan. 1774, arbeider, vlasteler, bouwman, † ’s-Gravendeel 11 jan. 1831, tr. (ondertr. ’s-Gravendeel 5 mei) 1797 Neeltje Jansdr Dorst, geb. ’s-Gravendeel 12 nov. 1774, † ald. 14 febr. 1863, dr. van Jan Pleunsz en Francijntje Cornelisdr Geervliet. 

VIII. Cornelis Naaktgeboren, geb. ’s-Gravendeel 8 mei 1813, arbeider, bouwknecht, † ’s-Gravendeel 27 maart 1880, tr. ’s-Gravendeel 9 jan. 1837 Maria Visser, geb. ’s-Gravendeel 21 febr. 1811, † ald. 17 okt. 1879, dr. van Herman Arijsz en Huigie Jansdr Stam. 

IX. Abraham Naaktgeboren, geb. ’s-Gravendeel 14 okt. 1858, arbeider, † ’s-Gravendeel 11 febr. 1931, tr. ’s-Gravendeel 29 jan. 1881 Willempje van ’t Hof, geb. Numansdorp 16 jan. 1858, † ’s-Gravendeel 27 febr. 1929, dr. van Leendert en Adriana Visser. 

X. Cornelis Naaktgeboren, geb. ’s-Gravendeel 14 aug. 1883, arbeider, molenaarsknecht, † ’s-Gravendeel 28 sept. 1984, tr. ’s-Gravendeel 21 mei 1910 Cornelia Barth, geb. ’s-Gravendeel 17 sept. 1886, † ald. 23 sept. 1960, dr. van Willem en Cornelia van Drongelen. 
  Afbeelding invoegen