Stamreeks van Pieter Jan Aardoom

I. Andries Dircksz Aertoom, geb. omstr. 1551, rijshoutschipper, polderwerker, † ’s-Gravendeel omstr. 1622, tr. Teuna Ariensdr.

 

II. Jan Andriesse Aertoom, geb. Puttershoek omstr. 1580, schipper, † vóór 7 febr. 1630, tr. 1e Jannigje Pietersdr de Vries, † ’s-Gravendeel omstr. 1618, dr. van Pieter-Jansz; tr. 2e omstr. 1620 Ariaentge (Man), geb. omstr. 1590, † vóór 15 maart 1638, dr. van Adriaan Adriaansz Brieff en Barber Ingens van Crimpen. Uit het eerste huwelijk:

 

III. Mels Jansz Aertoom, geb. ’s-Gravendeel omstr. 1608, wijnschipper, begr. ’s-Gravendeel 19 jan. 1651, tr. 1e Lijsbeth Coensdr in ’t Veld(e), geb. ’s-Gravendeel omstr. 1615, herbergierster, † ’s-Gravendeel omstr. 8 nov. 1707, dr. van Coenraad Pietersz (in ’t Veld) en Weijntgen Ariensdr Hordijck; zij hertr. omstr. 1652 Jan Aryensz Verdonck; tr. 2e vóór 1631 Maergen Ariensdr. Uit het eerste huwelijk:

 

IV. Willem Melsz Aertoom, geb. ’s-Gravendeel omstr. 1637, schoenlapper, † omstr. 1708, tr. vóór 1671 Lijntje Dammisse Vroegindewey, dr. van Dammis Claesse Vrough-in-de-Weij en Pietertje Pietersdr.

 

V. Koen Willemsz Aerdoom, geb. omstr. 1683, † Strijen 6 dec. 1725, tr. N.N. van Beek.

 

VI. Matthijs Coenen Aerdoom, begr. ’s-Gravendeel 31 mei 1775, tr. 1e Pieternella Ariensdr de Ruyter, begr. ’s-Gravendeel 2 juli 1746, dr. van Ary Dane en Lijsbeth Willemsdr Aertoom; tr. 2e Cornelia Huyge Broeksitter, geb. Heerjansdam, ged. Heerjansdam 29 okt. 1730. Uit het eerste huwelijk:

 

VII. Johannis Aerdoom, geb. omstr. 1725, schipper, † ’s-Gravendeel 22 mei 1806, tr. omstr. 1750 Maaike Reyne van der Linden, geb. ’s-Gravendeel omstr. 1730, † ald., begr. ’s-Gravendeel 23 juli 1777, dr. van Reyn Paulusz en Grietje Stoffelsdr Visser.

 

VIII. Theunis Aardoom, geb. ’s-Gravendeel omstr. 1753, † ald. 2 febr. 1811, tr. Annigje Vlasblom, † ’s-Gravendeel 24 sept. 1808, dr. van Bastiaan en Adriana Stodee.

 

IX. Pieter Aardoom, geb. ’s-Gravendeel, ged. ’s-Gravendeel 11 april 1790, schipper, † ’s-Gravendeel 7 okt. 1832, tr. (ondertr. ’s-Gravendeel 26 april) 1811 Janna Pieterse van Twist, geb. ’s-Gravendeel 26 april 1791, † ald. 20 aug. 1860, dr. van Pieter Bastiaansz en Cornelia Pietersdr Naderom.

 

X. Teunis Aardoom, geb. ’s-Gravendeel 1 juni 1812, koopman en schipper, koopman, schipper 1879-, † ’s-Gravendeel 7 juni 1899, tr. ’s-Gravendeel 9 okt. 1834 Anna Visser, geb. ’s-Gravendeel 13 april 1815, † ald. 24 febr. 1879, dr. van Pieter Jansz en Lijntje Melisdr Naaktgeboren.

 

XI. Pieter Aardoom, geb. ’s-Gravendeel 30 mei 1839, schipper, winkelier, koopman, † Dordrecht 11 dec. 1912, tr. 1e Dubbeldam 17 maart 1864 Adriana Tempelaar, geb. ’s-Gravendeel 14 aug. 1842, † ald. 21 aug. 1864, dr. van Hendrik en Jaabje Mol; tr. 2e ’s-Gravendeel 23 nov. 1866 Geertrui Barth, geb. Strijen 19 nov. 1844, † ’s-Gravendeel 29 nov. 1882, dr. van Carolus en Cornelia van Wijk; tr. 3e ’s-Gravendeel 3 nov. 1888 Neeltje de Zeeuw, geb. ’s-Gravendeel 30 jan. 1856, † ald. 4 dec. 1909, dr. van Mels en Francina Muller en wed. van Aart Baars. Uit het tweede huwelijk:

 

XII. Hendrik Aardoom, geb. ’s-Gravendeel 4 febr. 1881, broodbakker, † ’s-Gravendeel 26 dec. 1952, tr. ’s-Gravendeel 15 juni 1907 Teuna Huisman, geb. ’s-Gravendeel 27 jan. 1884, † ald. 26 okt. 1969, dr. van Jan en Anna van Gemert.

 

XIII. Pieter Jan Aardoom, geb. ’s-Gravendeel 30 sept. 1910, fotograaf, † ’s-Gravendeel 15 dec. 1991, tr. ’s-Gravendeel 11 aug. 1937 Anna van Kleef, geb. ’s-Gravendeel 26 aug. 1912, † ald. 23 mei 1975, dr. van Sander en Pieternella van Ham. 

  Afbeelding invoegen