Stamreeks van Barend van der Bom

I. Jacob Pietersz van der Bom, geb. omstr. jan. 1581, † 22 aug. 1652, tr. Adriaentje Jansdr. 
 
II. Pieter van der Bom, † vóór 1679, tr. Pietertje Pauwelis, dr. van Pauwel Pleunen en Bastiaantje Cornelisdr; zij hertr. (ondertr. Westmaas 12 maart) 1679 Maerten Maljaert. 
 
III. Jacob van der Bom, ged. Numansdorp 4 nov. 1663, tr. Catharina Costers. 
 
IV. Philippus van der Bom, ged. Westmaas 23 april 1702, † Mijnsheerenland 25 nov. 1767, tr. (ondertr. Westmaas 26 april) 1743 Pietertje Wuijster, ged. Mijnsheerenland 3 febr. 1715, † ald. 14 febr. 1775, dr. van Aart en Lijsbeth Ruijchaver. 
 
V. Jacob van der Bom, ged. Westmaas 8 juni 1755, begr. Strijen 23 sept. 1801, tr. (ondertr. Strijen 15 aug.) 1783 Lena Streefkerk, ged. Strijen 30 sept. 1764, dr. van Barent en Adriaentje Buijtendijk. 
 
VI. Barend van der Bom, geb. Strijen 25 dec. 1785, † ald. 14 maart 1843, tr. Sint-Anthoniepolder 15 mei 1809 Lena Slooter, geb. Sint-Anthoniepolder omstr. 1790, † Heinenoord 17 febr. 1842, dr. van Bastiaan en Pieternella Nootenboom. 
 
VII. Willem van der Bom, geb. Sint-Anthoniepolder,Maasdam 28 sept. 1815, ged. Sint-Anthoniepolder 6 okt. 1815, bouwknecht, † ’s-Gravendeel 25 juli 1870, tr. Puttershoek 29 sept. 1839 Annigje Bezemer, geb. ’s-Gravendeel 29 maart 1811, † Dordrecht 26 aug. 1882, dr. van Leendert en Hendrika Cornelisse Brand. 
 
VIII. Barend van der Bom, geb. Mijnsheerenland 9 juni 1841, arbeider, † ’s-Gravendeel 9 dec. 1910, tr. 1e ’s-Gravendeel 5 aug. 1865 Neeltje Hoek, geb. ’s-Gravendeel 9 jan. 1837, † ald. 21 maart 1866, dr. van Paulus en Neeltje van Steenbergen; tr. 2e ’s-Gravendeel 8 sept. 1870 Dirkje van Leening, geb. ’s-Gravendeel 22 april 1843, † ald. 20 maart 1907, dr. van Dirk en Burgje den Boer. 
Uit het tweede huwelijk:
 
IX. Bastiaan van der Bom, geb. ’s-Gravendeel 20 febr. 1871, arbeider, † ’s-Gravendeel 19 april 1937, tr. 1e ’s-Gravendeel 6 maart 1897 Janna van der Hoek, geb. Puttershoek 23 juli 1874, † ’s-Gravendeel 16 aug. 1899, dr. van Willem en Jannigje van de Ree; tr. 2e Heerjansdam 2 mei 1908 Josina Broekhuizen, geb. Heerjansdam 16 febr. 1882, † ’s-Gravendeel 31 juli 1976, dr. van Cornelis en Pleuntje Visser. 
Uit het tweede huwelijk:
 
X. Barend van der Bom, geb. ’s-Gravendeel 4 mei 1912, blikbewerker, † 10 jan. 1991. 

  Afbeelding invoegen